Datum a časDnes je pátek, 22.6.2018SvátekSvátek má Pavla
Přístupy239309. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Výpůjční řád

 • Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a datum narození.
 • Osobní údaje knihovna zpracovává podle zákona č.10/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 • Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 • Výpůjční lhůta u knih je 1 měsíc, u periodik 1 týden. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 • Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.
 • Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 • Poplatky za přestupky proti Výpůjčnímu řádu jsou uvedeny v Ceníku.

  Pravidla práce s výpočetní technikou

 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel nese odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače.
 • Dále je uživatel plně odpovědný za škody jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace (na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat.

  Pravidla přístupu na internet

 • Internet může používat každý návštěvník knihovny, který ovládá základy práce na PC.
 • Uživatel může používat pouze předinstalovaný software počítače.
 • Není dovoleno používat přinesené diskety. Nové diskety je možno zakoupit u pracovnic knihovny.
 • Není dovoleno hrát počítačové hry a pracovat s programy, které mohou způsobit mravní ohrožení mládeže.
 • Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu a za rychlost spojení.
 • Uživatel odpovídá za škody vzniklé knihovně porušením Pravidel přístupu k internetu v rozsahu stanovené Občanským zákoníkem.
 • V případě nedodržení tohoto řádu bude uživateli ukončen přístup na internet.
 • Čtení pomáhá
  Magnesia litera
  Libochovické noviny
  Sponzoři webu  Počasí
  Anketa
  © 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
  Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
  admin | webmail | Intranet |
  www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice